Přejít na článek: Servis výtahů

Servis výtahů

Provádíme pravidelný servis výtahů

Každý používaný výtah potřebuje pro zachování bezpečnosti provozu řádně prováděný servis. Provádíme pravidelný servis výtahů v oblasti Karlovarského kraje.

Převážnou část servisu tvoří tzv. paušální servis, kdy jsou naší firmou prováděny všechny potřebné úkony, které předepisují příslušné ČSN a bezpečnostní předpisy pro zajištění bezpečného provozu výtahu a většina potřebných oprav.

Hlavní výhody pravidelného servisu výtahů

 • zvýšená provozuschopnost výtahů - většina závad se zjistí a odstraní při pravidelných návštěvách servisních pracovníků
 • prodloužení technického života zařízení
 • snížení nákladů na velké opravy způsobené opotřebením
 • přehled majitele o prováděných činnostech formou zápisů v knize výtahu, knize dozorce, případně výpisem údajů z počítače servisní firmy

Rozsah pravidelného servisu, sjednaný ve smlouvě:

 • provádění provozních prohlídek výtahu (činnost dozorce výtahu)
 • provádění pravidelných odborných prohlídek výtahů (dříve revize)
 • mazání a čištění výtahů
 • provádění preventivní údržby a běžných oprav
 • vyproštění osob z kabin výtahu ( 24 hodin )

Rozsah pravidelného servisu, mimo smlouvu:

 • provádění odborných zkoušek výtahů
 • provádění inspekčních prohlídek výtahů

Stálá vyprošťovací služba

Firma zajišťuje 24 hodinovou bezpečnostní službu – telefon +420 354 432 898 pro zabezpečení vyproštění osob z kabin výtahu při poruše nebo výpadku el. proudu.

Školení řidičů výtahů, případně dozorců výtahů

Firma zajišťuje na základě objednávky školení pracovníků provozovatele výtahu a to na místě, přímo na konkrétním výtahu.

Kontakty

Odpovíme vám na jakýkoliv dotaz ohledně našich služeb